Close

Navya

ನಿಜದ ನೆರಳು ಆರುವ ಮುನ್ನ

ಕಂಬನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜದ ನೆರಳು ಬತ್ತಿ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಉರಿಸಿಬಿಡು ಮಿಥ್ಯವನು ಹೊಗೆಯಾಗಲಿ… ಇರದಿರಲಿ ಮಿಥ್ಯದ ಜಾಡು ಭಯದಲ್ಲಿ ನಿಜದ ನೆರಳು ಕರಗಿ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ತೊದಲಿಬಿಡು ಸತ್ಯವನು ಸುಳ್ಳಿನ ಸುಳುಹುಗಳ ತೊಳೆದು-ಕಳೆದು. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜದ ನೆರಳು ಮಾಯವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಊರಿಬಿಡು ನಿಜದ ಬೇರುಗಳ ಬಿತ್ತಿ ಸತ್ಯ ಬೀಜಗಳ ಸುಳ್ಳಿನ ಕಳೆಗಳ ಕಿತ್ತೆಸೆದು. ತನ್ನಿರವೆಂಬುದು ಇಲ್ಲದೆಯೂ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಬೆಳೆವ ಮಿಥ್ಯ ಉರಿದೇ ತೀರುವುದು ನಿಜದ ಧಗ ಧಗ ಲಯ ಬದ್ಧ […]

Read More

ಕೆಂಪು ಹೂ

ಯಾರು ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿದರು ಆ ಕೆಂಪು ಹೂವಿಗೆ?! ಕಂಪು ಸೂಸಿ, ಕೆಂಪಗೆ ನಕ್ಕು ದಿನ ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಮಣ್ಣಾಗುತ್ತದೆ ಹಳದಿ ಹೂವಿನ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪಲ್ಲ ಆದರೂ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿದವರಾರು? ನೀಲಿ, ಬಿಳಿ, ಗುಲಾಬಿ ನಳನಳಿಸುವ ಪರಿ – ಕಣ್ ಮನಗಳಿಗಾನಂದ – ಸುಂದರ ಆದರೂ ಸಂಶಯ ಯಾರು ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿದರೋ?! ಜಗ ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆ ಸರಿದಾಗ – ತಾನು ವಿಕಸನಗೊಂಡು ತನ್ನದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿ ಹೊರಟೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ […]

Read More

ಆಸ್ತಿ

ಮುಖದ ಪೇಲವತೆ ಗುಳಿಬಿದ್ದ ಕೆನ್ನೆ – ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದೆ ನನ್ನ ಮುಖ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ – ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಗಳವು ನನಗೆ ನಾನೇ ಅಸಹ್ಯವೆನಿಸಿ ಊಟವೂ ಸಹ್ಯವಾಗದೆ ಮನ ಮಂಕಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಮಂದವಾಗುತಿದೆ. ನನ್ನದೇ ಬಿಂಬ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಕ್ಕೆ ನಾನೇಆಧಾರಸ್ತಂಭ ಹುಚ್ಚು ಮನಸಿಗೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಕುಳಿತೆ ಹಲವರು ಬಂದರು ತಿಂದುಂಡು ಹೊರಟುಹೋದರು ಯಾರ ಕರುಣೆಯು ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನನ್ನತನವನ್ನೇ ಕಳಕೊಂಡು ಖಾಸಗಿ ಬದುಕಿಲ್ಲದೆ ಯಾರೋ ಆಡಿಸಿದಂತೆ ಕುಣಿದು ದಣಿದಿದ್ದೇನೆ ಮನ […]

Read More

ಭೂಮಿ ಗೀತೆ

ತಿಳಿ ನೀರು ಕಲ್ಮಶವಾಗಿದೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರ ಹಾಗೆ ಮೌನರಾಗದಲಿ ಹಾಡಿದೆನು ನಾ ಭೂಮಿ ಗೀತೆ ಬೆಳಕು ಜಾರಿದ ಮೇಲೆ ಕಾಣದಿಹ ದಾರಿಯಲಿ ಅರಳುತಿದೆ ಮನವೂ ಮಳೆಯ ರೀತಿ ನನ್ನ ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಅರಳುವವು ಮುದುಡುವವು ನಿಲ್ಲದೇ ಹರಿಯುವವು ಮಳೆಯ ರೀತಿ ಕಲ್ಮಷಗೊಂಡಿಹ ನೀರನು ನಾ ನೋಡೆ ಕೆಂಪಗೆ ಹೊಳೆದೂ ಭೂಮಿಯ ತೊಳೆದು ಸರಿದಿದೆ ಮಳೆಯ ರೀತಿ ಭೂಮಿ ನೀರ ಸೆಳೆದ ಹಾಗೆ ಬಾನು ನೀರ ಹಿಡಿದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮನವೂ […]

Read More

ಪ್ರೀತಿ

ನಿನ್ನ ನೋಟದ ಮುನಿಸು ಹಿತವಾಗಿ ಕಾಡುವುದು ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಒಲವ ತಬ್ಬಿ ಹಿಡಿದು….. ನಿನ್ನ ಮುನಿಸಿನ ಆಳ ನಾನರಿತು ಸುಖವೇನು? ಮಾತು ಹೊರಡಿಸು ನಲ್ಲೆ ಮೌನ ಮುರಿದು….. ಮೌನ ನಾಚಿತು ತಾನು ತಬ್ಬಿತು ಮನದ ಭಾವನೆ ಹೊರಳಿತೆದ್ದಿತು ಮನವು ಕೆದಕಿತು ಹಳೆಯ ನೆನಪನು ನಿನ್ನ ಕರೆದು…. ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿತು ಹೃದಯ ತೆರೆಯಿತು ನಿನ್ನ ಒಲವಿನ ಹಾಯಿ ದೋಣಿಗೆ ಮನಸು ಕುಣಿಯಿತು ನಿನ್ನ ಒಲವನು ತಬ್ಬಿ ಹಿಡಿದು…… Please follow and […]

Read More

ನನ್ನವಳ ನಗು

ನನ್ನವಳು ನಗುವಾಗ ಕನಸುಗಳ ಸುಳಿಯೇಕೆ ಮುಂಗುರುಳ ಹಾರಾಟ ಭಾವುಕತೆಯೇಕೆ? ನನ್ನವಳ ಸುಳಿ ನಗೆಯ ಇಂಪಾದ ದನಿ ನನ್ನ ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರತಿ ಚಣವು ದನಿಸುತಿಹುದು. ಕಾದಿಹೆನು ಅವಳನ್ನು ನನ್ನೆಡೆಗೆ ಬರಲೆಂದು ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೇಮದ ನೆವವ ದೂರ ಸರಿಸಿ. ದನಿಸುತಿಹ ಆ ನಗುವು ನೆನಪಿರುವ ಆ ಮೊಗವು ಕಾಯುತಿಹೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಿಹಲಗಳ ಒಲವು. ನನ್ನೆಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ನಗುವಿರಲಿ ಮುಂಗುರುಳ ಹಾರುತಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಬಂಧಕೆ ಇರದಿರಲಿ ಕೊನೆ. Please follow and like […]

Read More

ಕಂಗಳ ಕೊಳದ ಚೆಲುವೆ

ಕಂಗಳ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಚೆಲುವೆ ಚಿತ್ತಾರವ ಬಿಡಿಸಿ ಮರೆಯಾದಳು ಒಲವೆ   ಮೀನಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಡಿವುದು ಹೇಗೆ ಕಾಣದ ಅವಳ ಒಲಿಸಲಿ ಹೇಗೆ ಕಂಗಳ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ನೀರಿಂಗಿ ಬರಡಾಗಿದೆ ಕಣ್ಣು   ಅತ್ತು ಅತ್ತು ಕರೆದರೂ ಅವಳ ಸುಳಿವಿಲ್ಲ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಚಂದಿರನಂತೆಯೋ ಮೋಡಗಳೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿತ ರವಿಯಂತೆಯೋ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಳು ಅವಳು ಕರೆಗೆ ಓಗೊಡದೆ   ಬರಡಾದ ಕಣ್ಣು – ಬಸವಳಿದ ಜೀವ ಹರಯ ಮುಪ್ಪಾದರೂ ಕಾಯುತ್ತಲಿದೆ ಶಬರಿ ರಾಮನ ಕಾದ ಹಾಗೆ ಬರುವಳೆಂದೋ ಬರದೇ ಕಾಡುವಳೆಂದೋ!   ದೇಹ ನಶ್ವರವಾಗಿ ಮಣ್ಣಾದರೂ ಮನಸು ಮಾನಿನಿಯಾಗಿ ಅಲೆಯುತಿಹುದು ಕಂಗಳ ಕೊಳದ ಅವಳ ಹುಡುಕುತಿಹುದು – ಕಾಯುತಿಹುದು Please follow and like us:

Read More

ನಾಶ

ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಎದುರಿರುವ ದೀಪವುಂಟೇ ಸಮುದ್ರದಲೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಗೋಡೆಯುಂಟೇ? ಆರಿ ಹೋಯಿತು ದೀಪ ಗಾಳಿಯ ಕಿರು ನಗೆಗೆ ಗೋಡೆ ಉರುಳಿತು ಧರೆಗೆ ಅಲೆಗಳ ಚುಂಬನಕೆ ತೇಲು ಹೋದಳು ಅವಳು ಅಲೆಗಳನೇರಿ… ಆ… ಉರುಳಿದ ಗೋಡೆಯ ಅವಶೇಷಗಳ ಮೇಲೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆರಿದ ದೀಪ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಕೋಪದ ತಾಪ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಮುದ್ದು ಪಾಪ ಹೋದದ್ದಾದರೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಅಲೆಗಳು ಸರಿಯುತ್ತಿವೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ನೆಲದಲಿ ಹಾಸಿವೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ-ಕಾದಿವೆ ಅವಳ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶಕೆಂದು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮರಳಿ ಬರುವಳೋ… […]

Read More

ಮಾತು

ಚಂದಿರನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಜೋಕಾಲಿಯಾಡುತ್ತಿರುವ ಕನಸು-ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯದಲ್ಲ… ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯ ಎರಡು ಛೇಂಬರಿನಲ್ಲಿರುವ ನಮಗೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತನಾಡಲೂ ಸಮಯವಿಲ್ಲ! ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಉದ್ಯೋಗ ನಿದ್ದೆ-ಆಹಾರ, ಅವಾಗ-ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆಮ್ಮೆಸ್ಸು ಒಂದು ಮಿಸ್ ಕಾಲು ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಸಂಭ್ರಮ. ವರುಷಕ್ಕೊಂದೇ ದೀವಳಿಗೆ ಊರಿಗೆ ಹೊರಟೆವು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಸೇರಿ ಇಳಿದು, ರೈಲೀರಿ-ಬೋಗಿಯೊಳಗೆ ಯೋಗಿಯಂತೆ ಕುಳಿತು. ನನ್ನ ಕೈಲೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನನ್ನ ಕೈಲೊಂದು… ಎದುರೆದುರಿದ್ದರೂ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲೇ ಚಾಟಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲ. ಅಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿಯಲಿ ನೆಟ್‍ವರ್ಕ್ […]

Read More

ನಿಜದ ನೆರಳು ಆರುವ ಮುನ್ನ

ಕಂಬನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜದ ನೆರಳು ಬತ್ತಿ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಉರಿಸಿಬಿಡು ಮಿಥ್ಯವನು ಹೊಗೆಯಾಗಲಿ… ಇರದಿರಲಿ ಮಿಥ್ಯದ ಜಾಡು ಭಯದಲ್ಲಿ ನಿಜದ ನೆರಳು ಕರಗಿ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ತೊದಲಿಬಿಡು ಸತ್ಯವನು ಸುಳ್ಳಿನ ಸುಳುಹುಗಳ ತೊಳೆದು-ಕಳೆದು. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜದ ನೆರಳು ಮಾಯವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಊರಿಬಿಡು ನಿಜದ ಬೇರುಗಳ ಬಿತ್ತಿ ಸತ್ಯ ಬೀಜಗಳ ಸುಳ್ಳಿನ ಕಳೆಗಳ ಕಿತ್ತೆಸೆದು. ತನ್ನಿರವೆಂಬುದು ಇಲ್ಲದೆಯೂ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಬೆಳೆವ ಮಿಥ್ಯ ಉರಿದೇ ತೀರುವುದು ನಿಜದ ಧಗ ಧಗ ಲಯ ಬದ್ಧ […]

Read More

Enjoy this blog? Please spread the word :)